Vyhledávání

 

Konference: Zemědělství v rukou spotřebitele

01.03.2011 12:48

V pondělí 28. března se na České zemědělské univerzitě uskuteční mezinárodní konference o komunitou podporovaném zemědělství. Na akci vystoupí zemědělci z Velké Británie, Německa a Francie, kteří mají zkušenost se zapojováním spotřebitelů do hospodaření drobných statků. Tito zemědělci a odborníci se s námi podělí o své zkušenosti z provozu hospodářství, která jejich zákazníci vnímají nejen jako dodavatele, ale také jako místa která pečují o krajinu, životní prostředí a místni společenství a proto je dlouhodobě podporují nejen finančně, ale také fyzicky, a to na dlouhodobé bázi tak, aby hospodáři, kteří tvoří tvář naší krajiny měli jistotu udržení statku a mohli tak lépe pečovat o tvář naší země.

Kdy: 28. března 2011 od 9-13 hodin
Kontakt: PRO-BIO LIGA Tel.: 272 660 501 E-mail: info@biospotrebitel.cz
Místo: Česká zemědělská univerzita, Fakulta potravinových a přírodních zdrojů, Velká zasedací místnost, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
 

Program

8:30-9:00 – Prezence a představení přednášejících

9:00-9:45 – Traci Lewis, Soil Association: Co je to KPZ, širší představení tématu

9:45-10:15 – Jocelyn Parot, URGENCI: Aktuální vývoj systémů KPZ v Evropě a ve Francii

10:15-10:45 – Wolfgang Sträntz: Vývoj KPZ v Německu – aktuální vývoj a utváření sítě farem

10:45-11:30 – Případové studie: Zkušenosti z KPZ statků ve Velké Británii a ze statku Wirtschaftsgemeinschaft Buschberghof, první CSA farmy v Evropě

11:30-12:00 – Moderované diskusní fórum

12:00-13:00 – Občerstvení, neformální diskuse

Konference bude probíhat v angličtině a bude simultánně tlumočena. Vložné na konferenci 100,- Kč. Studenti a zaměstnanci ČZU zdarma

Pozvánku na konferenci najdete zde: Zemědělství v rukou spotřebitele