Vyhledávání

 

3. setkání bedýnkářů

24.03.2009 21:40

Na Toulcově dvoře se nás 24.3. sešlo přibližně 15 osob. Byly dohodnuty následující body:

1) Byl stanoven limit pro uhrazení platby na 1/4 roku: 1 200,- Kč, a to na 3.4. ti, kteří do tohoto data neuhradí předplatné nebudou do systému bohužel zařazeni. První zásilka dorazí 7.4. 2009, tedy v úterý.

2) Vzhledem k nemožnosti odběru v karlínském A-centru bylo navrženo nové místo k odběru - čajovna v Nerudově ulici a také garáž na Břevnově, brzy během zítřka bude jasné, kam bude možné bedýnky zavážet.

3) Mezi členy skupiny a farmářem panem Tachecím budou sepsány "dohody o závazku", které budou veřejně k okomentování a úpravě v brzké době.

4) Odběrné místo na Toulcově dvoře bude otevřeno mezi 8-17 hodinou, den dodávky je úterý, možnost vyzvednutí bude v úterý od 15 do 17 hodin a ve středu 8-17.

 

První členové skupiny urhadili své předplatné pro pana Tachecího.

 

Stále zústávají nejasné body:

1) Druhé místo odběrů

2) Četnost odběrů (zda týdně či čtrnáctidenně - bude odvislé od možností pana Tachecího)

3) Počet odběratelů - opět dle možností pana Tachecího)

 

Tyto body budou doplněny v dohledné době.